ΕΡΤ: Πλεόνασμα 50 εκ. Ευρώ για το 2020

ΕΡΤ1 – Πλεόνασμα 52 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ το 2020. Η εταιρεία κάλυψε τους στόχους του προϋπολογισμού στα έσοδα και παρουσίασε ταυτόχρονα και μειωμένα έξοδα.

Όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις ΔΕΚΟ, η ΕΡΤ το 2020 είχε κύκλο εργασιών 198.939.566 ευρώ και έξοδα 146.224.793 ευρώ, εμφανίζοντας πλεόνασμα 52.714.773 ευρώ.

Ο αρχικός στόχος της διοίκησης Γαμπρίτσου – Ζούλα για το 2020 ήταν να εμφανίσει πλεόνασμα 29.000.000 ευρώ (έσοδα 199.500.000 ευρώ και έξοδα 170.500.000 ευρώ).

Η προηγούμενη χρήση ήταν ζημιογόνος εξαιτίας της απόφασης για τον συμψηφισμό μισθών και αποζημιώσεων των εργαζομένων, όπως είχαν προκύψει από το λουκέτο που επιβλήθηκε από τη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s