ΕΡΤ: Κερδοφορία για το 2020

ΕΡΤ – Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» και ενώ εκκρεμεί η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 48.726.947,86 ευρώ και το μέρισμα που θα διατεθεί στον μέτοχο ανέρχεται στα 14.275.000 ευρώ.

Η εταιρεία προτείνει στον μέτοχο τον σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με βάση τον ν. 3905/2010, ώστε το σύνολό του να επενδυθεί στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s