ΕΡΤ: Η σύμβαση για τα πνευματικά δικαιώματα

ΕΡΤ – Σύμβαση μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΘΗΝΑ – ΟΣΔΔΘΟΕ» για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Για το τρέχον έτος το ποσό ανέρχεται στα 200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έναντι πνευματικών δικαιωμάτων του έτους 2021, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2021.

Στο έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» δεν υπάρχει αναφορά στα ποσά για τα άλλα δύο χρόνια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s