ΕΡΤ: Παράταση για τη διαδικασία ψηφιοποίησης

ΕΡΤ – Παράταση μέχρι και το 2024 παίρνει η επιχείρηση ψηφιοποίησης των αρχείων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, που αφορά υλικό από παλιά μορφότυπα βίντεο.

Η κατανομή της δαπάνης, συνολικού ύψους 975.000 ευρώ, επεκτάθηκε σε διάρκεια για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Για το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί την τριετία αυτή δόθηκε η έγκριση από τον βασικό μέτοχο, το υπουργείο Οικονομικών.

Θυμίζουμε πως η ψηφιοποίηση των αρχείων της ΕΡΤ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο στη χώρα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s