24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ: Εγκρίθηκαν 12 ακόμα επεισόδια

ΕΡΤ3 – Μία ανανέωση και μία νέα ανάθεση εξωτερικής παραγωγής στην ΕΡΤ3. Για ακόμη 12 επεισόδια ανανεώνεται η ταξιδιωτική εκπομπή «24 ώρες στην Ελλάδα», της εταιρείας παραγωγής Black Light, με κόστος ανά επεισόδιο τα 8.268 ευρώ και σύνολο 99.216 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών. Η νέα εκπομπή έχει τίτλο «Άξονες Ανάπτυξης» (10 επεισόδια), σε παραγωγή της Ιωάννης Σανιώτης DSP, με κόστος ανά επεισόδιο 5.786 ευρώ και συνολική δαπάνη 57.860 ευρώ.

Leave a Reply

Start typing and press Enter to search

%d bloggers like this: