ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Πεκίνο 2022 και Παρίσι 2024 στην ΕΡΤ

ΕΡΤ – Στην ΕΡΤ οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες “Πεκίνο 2022” και οι “Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες “Παρίσι 2024”. Το ΔΣ της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ενέκρινε την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των δύο σημαντικών διοργανωσεών.

Η σχετική δαπάνη, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της ΕΡΤ ΑΕ για τα οικονομικά έτη 2021 έως 2024, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού.

Η επιβάρυνση των προϋπολογισμών, καθώς και η καταβολή του ανταλλάγματος, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εισήγηση.

Leave a Reply

Start typing and press Enter to search

%d bloggers like this: